CarPro Ceriglass 犀利格初步試用心得

我的車泊在兩個地盤之間的露天爛地, 日晒雨淋. 雖然方便及泊車平, 但缺點係車身好污糟, 人地話用6個月-1年的車臘, 我一個月都唔使就影都無, 所以要好勤力洗車打臘先得!

不過正因為咁, 我的車亦成為非常好的測試平台. 雖然商品說明條例實行左, 但各產品嘩眾取寵的市場推廣係唔會咁易消失. 果D"最多可達9個月" 的車臘, "最多可稀釋1:5000"的洗車臘水等, 有幾多係一般用家, 用於日常會用的車可以有相同效果呢? 我希望可以盡量測試市面上的產品, 睇下邊D 牌子誠實, 邊D牌子吹水!

講返正題, 幾個月露天泊車, 加埋兩個地盤的建築灰塵, 仲有無數雀鳥的便便, 我的車玻璃已經唔再乾淨了. 擋風玻璃有輕微的漬, 加上平時懶, 用水撥洗玻璃的關係, 玻璃上有水撥印! 一般玻璃水已經抺唔乾淨, 所以我要清潔下玻璃先!

講到玻璃清潔, 強力產品出場啦! CarPro 犀利格 CeriGlass 不單能清潔玻璃, 配合拋光機使用, 可以清除輕微刮痕! 咁神奇?! 我的擋風玻璃上暫時仲未有刮痕, 試唔到, 過點時間找鄰居/朋友的車, 再試一下. 今次先試清潔能力.

CarPro 犀利格 CeriGlass 套裝 CarPro 犀利格 CeriGlass 套裝

CeriGlass 套裝包括一條清潔用的超微纖毛巾, 2塊Rayon 纖維玻璃拋光海綿, 同一支150ml 的乳液. 如果你打算手動, 唔用拋光機, 套裝已經足夠了. 但如果你想去除花痕, 手打效果未必很好. 此時你需要拋光機用的Rayon 纖維綿墊配合拋光機使用.

拋光機用的Rayon 纖維綿墊 拋光機用的Rayon 纖維綿墊

正如前面所講, 今次主要用CeriGlass 作清潔之用, 所以手動已足夠. 用前先用水沖淨玻璃面, 或者用濕布抺一下, 清走表面的沙泥. 然後將CeriGlass 乳液擠到玻璃面上, 用Rayon 纖維海綿捽玻璃面! 下面我拍了一段短片將我的使用過程拍下, 不過怕大家悶, 有部分我快鏡了. 捽的時間大約是10-15分鐘.
然後可以用水沖淨, 再抺乾, 就完成了. 要非常徹底地清潔玻璃表面, 可再用 CarPro Eraser 抺一次. (我後面還用了CarPro 的FlyBy30, 另文再述).

然後請大家看短片. 比較開始時水有點黏住玻璃; 後面污糟全部清走, 水在玻璃上像瀑布一樣瀉下來. 有效嗎? 非常有效!

CarPro 犀利格 - 玻璃深層清潔及拋光 套裝 (CarPro Ceriglass Kit)

2 thoughts on “CarPro Ceriglass 犀利格初步試用心得”

 • Wind_S

  佢同其他洗玻璃劑有咩分別呢?

  Reply
  • admin

   一般玻璃清潔劑都係化學清潔為主, CeriGlass 除化學清潔外, 亦有Cerium Oxide, Aluminium Oxide 等磨沙粒子, 以物理方式幫助清走污物.

   Reply
留言